Základní výhody franchisy UNIGLOBE

- využití prověřených a vyzkoušených praktických zkušeností a know-how franchisového konceptu UNIGLOBE

- široká podpora a poradenství ze strany franchisora, centrály UNIGLOBE

- možnost docílení vyšších zisků díky použití zavedené značky UNIGLOBE a použití jedinečných technologií UNIGLOBE

- možnost založit vlastní cestovní kancelář/agenturu pro malé a střední podnikatele

- díky podpoře franchisové centrály a využitím know-how UNIGLOBE zůstává dostatek samostatnosti a možností pro realizaci podnikatelských nápadů a aktivit, vlastnictví a řízení kanceláře zůstává v rukou stávajícího majitele nebo jím určeného zodpovědného zástupce

- centrála zajišťuje zdokonalování technologií, průzkum poptávky trhu business travel,

- vývoj nových systémů prodeje, poradenství a podporu při zvyšování objemu tržeb

- centrála podporuje personální růst úrovně kanceláří a know-how formou intenzivního a průběžného školení

- centrála se podílí na přípravě reklamy a marketingové podpoře – public relations podpora prodeje, přímý marketing, věrnostní programy, tržní segmentace a prodejní technologie

- vstupní poplatek a zřizovací náklady se pohybují v závislosti na konkrétních podmínkách potenciálního franchisanta

- franchisová smlouva se uzavírá na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 10 let

- ranchisant využívá know-how, které centrála průběžně zdokonaluje know-how franchisová centrála předává formou příruček a školení

- franchisant platí za užívání franchisy měsíční poplatek franchisové centrále, který se vypočítává z hrubého zisku

- centrála průběžně kontroluje dodržování kvalitativních standardů franchisového konceptu UNIGLOBE

 

Služby franchisového konceptu UNIGLOBE jsou sestaveny tak, aby se navzájem doplňovaly a podporovaly.

 

Pro jednání o franchise nás prosím  kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat -  e-mail: franchising@uniglobetravel.cz